Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

  biuro@e-lektromedia.pl

tel: 690 348 078 tel: 72 07 82 313

Rodzaje płatności

payu.jpg 

 pekao_logo.jpg

Firma Przyjazna naturze

logo_solo_rgb_male.jpg

Sklep prowadzony jest przez

screenshot_1.jpg

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.e-lektromedia.pl

I. Informacje ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

IV. Polityka  plików "Cookies "

V. Postanowienia końcowe

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.e-lektromedia.pl jest Marzena Kościuk działająca w imieniu firmy 7SMART Sp. z o.o., ul. Nowoprojektowana 6, 18-400 Łomża, NIP 718-215-59-52 , REGON 387087082, KRS 0000861430, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł (adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń),  adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@e-lektromedia.pl, zwany dalej "Administratorem".

 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz  w  przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm., a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego) lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych Administrator danych osobowych zapewnia, że zbierane przez niego dane są gromadzone dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane te są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator danych osobowych przechowuje je w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i zakres zbierania danych

1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora danych osobowych, są wykorzystywane do celów księgowych, w celu dokonania obsługi kontaktu informacyjnego oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

        Imię i nazwisko,

        firma

        NIP,

        adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

        numer telefonu

        adres e-mail,

        adres IP.

 

3.  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do świadczenia przez Administratora danych osobowych usług drogą elektroniczną w ramach serwisu lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Serwis gromadzi dane osobowe i inne informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z aktami prawnymi dot. tych danych.

III. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, zaprzestania przetwarzania swoich danych lub ich usunięcia w dowolnym momencie.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 prosimy o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@e-lektromedia.pl.

 

IV. Polityka plików "Cookies"

1. Serwis Administratora danych osobowych gromadzi pliki„cookies”. Niezmienienie przez Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. W ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) dostępne są szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”.

3. Administrator danych osobowych korzysta z narzędzi analitycznych, generujących statystyczne i anonimowe raporty z ruchu Użytkowników w obrębie serwisu.

1.            Zapisywane na komputerze Użytkownika pliki cookies wykorzystywane są w niżej wymienionych celach:

1.                  Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

2.                  Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

3.                  Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

4.                  Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

5.                  Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

6.                  Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

7.                  Do zapamiętania zamknięcia Popupa informacyjnego o plikach cookie – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

8.                  Do zapamiętania zamknięcia menu pomocniczego (na górze strony) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

9.                  Do zapamiętania zamknięcia popupa z informacją o newsletterze – w zależności od opcji: do wyłączenia przeglądarki, przez 30 dni lub 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

10.              Do uzyskiwania informacji dotyczących aktywności klienta - o odwiedzanych przez niego podstronach, jak również interesujących go produktach (przeglądanych, wyszukiwanych/filtrowanych, dodawanych do porównywarki, schowka i koszyka) - 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

11.              Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

VI. Postanowienia końcowe

1.  Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.  Administrator danych osobowych udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.e-lektromedia.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i wspólnotowego.